Privatna psihološka praksa i psihoterapija "Dijada" Split

mr. Sanja Ćakić

psiholog, psihoterapuet i psihoanalitičar

Zovem se Sanja Ćakić. Radim kao psiholog i psihoterapeut. Nakon što sam diplomirala na studijskim grupama razredna nastava, a zatim psihologija i pedagogija pri Filozofskim fakultetima u Splitu i Sarajevu, nastavila sam školovanje na poslijediplomskom studiju pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu i stekla stručni naziv magistra dječje i adolescentne psihijatrije. Poseban interes mog rada su razvojna psihologija i psihoanalitička psihoterapija.

U okviru Instituta za grupnu analizu Zagreb, 1990. godine započela sam petogodišnju izobrazbu iz grupne analize, a pri Hrvatskoj udruzi za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju i Klinici za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993. godine uključila sam se u dugogodišnju edukaciju iz dječje i adolescentne psihoterapije, gdje sam 2005. godine stekla naziv psihoanalitički psihoterapeut djece i adolescenata.

Radila sam kao psiholog - stručni suradnik u osnovnim i srednjim školama, kao nastavnica psihologije u obrazovanju adolescenata i odraslih, te kao psihoterapeut u dječjim vrtićima, Domu za nezbrinutu djecu, Centru za socijalnu skrb, Društvu za dijabetičare, Poliklinici za psihijatriju KBC-a Split, Savjetovalištu za mlade i obitelj pri Crvenom križu i Savjetovalištu za trudnice i majke s malom djecom.

Tijekom 25-godišnjeg radnog iskustva bavila sam se individualnom psihoanalitičkom psihoterapijom djece i adolescenata, psihoanalitičkom psihoterapijom odraslih, partnerskom, obiteljskom i grupnom psihoterapijom. Kroz Projekt „Psihološka podrška i pomoć za vrijeme trudnoće i ranog odnosa majka-dijete“ radila sam na opservaciji dojenčeta, odnosno na praćenju majčinih osjećaja za vrijeme trudnoće kao i interakcije para majka-dijete u prvim mjesecima nakon poroda.

Uz psihoterapijski rad u okviru raznih institucija otvorila sam privatnu psihološku praksu „Dijada“ unutar koje radim psihoterapiju djece, adolescenata i odraslih, grupnu psihoterapiju, psihodramu i psihološko savjetovanje.