Privatna psihološka praksa i psihoterapija "Dijada" Split

mr. Sanja Ćakić

psiholog, psihoterapuet i psihoanalitičar

Teškoće zbog kojih se najčešće traži stručna pomoć

  • Trudnice zbog osjećaja straha i potištenosti pred nepoznatim, pred porodom i budućom roditeljskom ulogom
  • Roditelji male djece koja imaju sniženu mogućnost komuniciranja u odnosu na odrasle i zato svoje nezadovoljstvo iskazuju na onim područjima za koja osjećaju da su roditeljima važna (hrana, san)
  • Djeca predškolske i školske dobi koja imaju poteškoća u prilagodbi na zahtjeve socijalne sredine zbog poremećaja motoričkih vještina, hiperaktivnog poremećaja, tikova, poremećaja u prehrani, poremećaja pražnjenja crijeva, poremećaja u komuniciranju (mucanje, elektivni mutizam), poremećaja u učenju, nasilničkog ponašanja
  • Adolescenti zbog osjećaja tjeskobe i depresije, otuđenosti, osamljenosti, nezadovoljstva vlastitim tijelom, poteškoća u savladavanju nastavnog gradiva, poremećaja u ponašanju, poremećaja vezanih uz korištenje psihoaktivnih tvari (alkohol, droge), poremećaj kontrole poriva (trihotilomanija-čupanje vlastitih dlaka, kockanje), poremećaja u prehrani, te teškoća u pronalaženju vlastitog identiteta (čestih tijekom procesa odrastanja)
  • Odrasli zbog raznih psihosomatskih smetnji (glavobolje, trbobolje, vrtoglavice, lupanja srca, poteškoća sa disanjem, probavnih smetnji, osjećaja umora i malaksalosti) u čijoj se osnovi najčešće kriju emocionalne poteškoće, zatim zbog anksioznih poremećaja (napadaj panike, fobije, OKP, PTSP), problema ovisnosti (alkohol, droge), poremećaja raspoloženja, zlostavljanja (psihičkog, fizičkog i seksualnog), problema sa prehranom (pretilost), poteškoća u obitelji, na poslu i međuljudskim odnosima
  • Sve dobne skupine (djeca, adolescenti i odrasli) preplavljeni tjeskobom, emocionalnim poteškoćama i smetnjama u ponašanju u čijim se anamnezama često kriju rane separacije (odvajanja) od roditelja, najčešće zbog hospitalizacije djeteta, razvoda roditelja, zaposlenosti roditelja (produljeno radno vrijeme, terenski rad, pomorci), gdje učestale, periodičke i višemjesečne separacije ostavljaju traga i na djeci i na bračnim partnerima