Privatna psihološka praksa i psihoterapija "Dijada" Split

mr. Sanja Ćakić

psiholog, psihoterapuet i psihoanalitičar

Vrste usluga

  • individualna psihoanalitička psihoterapija djece, adolescenata i odraslih
  • obiteljsko savjetovanje i psihoterapija
  • grupna psihoterapija
  • psihodrama
  • psihološko savjetovanje